• slide
  • slide
  • slide

Zainteresowany naszą ofertą?

Wypełnij formularz zapytaniowy

Blog eksperta

Płytki kolczaste z oferty Wolf System to ekonomiczny, nowoczesny i niezawodny system połączenia tarcicy. Stwarza możliwość tworzenia prawie nieograniczonych pod względem…
Dachy wykonane z profili trapezowych często tworzą duże powierzchnie, w wyniku czego do oświetlenia, wentylacji, zasilania zadaszonych pomieszczeń i odprowadzania z nich…
Bezpodsypkowa nawierzchnia kolejowa z szynowymi podporami blokowymi w otulinie zapewnia sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych…
Wybuch pieca elektrycznego spowodował lokalne uszkodzenie dachu hali przemysłowej. W wyniku eksplozji zostały zniszczone żebra płyt strunobetonowych, które są ich…
W Polsce jest ponad 200 producentów kotłów, których jednostkowe zdolności produkcyjne kształtują się na poziomie od 600 sztuk do 20 tys. sztuk rocznie.
Dzięki dokonywanym dziś odkryciom z zakresu chemii oraz inżynierii materiałowej czy nanotechnologii, w przyszłości konstruktorzy będą mogli tworzyć z betonu projekty,…
Balkony i tarasy dachowe znajdują się zawsze na zewnątrz budynku, w związku z czym przez cały czas narażone są na działanie różnych i naprzemiennie występujących zjawisk…
Wady i zalety domów szkieletowych
Poczynając do stycznia 1973, Ośrodek Badawczy Narodowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów (NAHB) prowadzi badania w zakresie oszczędnościowego systemu budownictwa…
Należy do systemów alternatywnych wobec najczęściej stosowanych ogrzewań z grzejnikami konwekcyjnymi.

award1.jpg

Zrealizowaliśmy ponad 300 obiektów na terenie Polski. Obecnie zwiększyliśmy zasięg działania o nowe kraje UE.

award2.jpg

Nasi projektanci i inżynierowie opracowali ponad 450 projektów różnego rodzaju nieruchomości.

award3.jpg

Drewno, jako odnawialne źródło energii pochodzące ze zrównoważonego zarządzania lasami, tworzy fundament naszych realizacji.

Medale