• slide
  • slide
  • slide

Zainteresowany naszą ofertą?

Wypełnij formularz zapytaniowy

System przegród ogniowych z drewna klejonego

Zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnoty Europejskiej dotyczącą wyrobów budowlanych 89/106/EWG obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku pożaru:

  • powstanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach było ograniczone,
  • rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty było ograniczone,
  • użytkownicy mogli bezpiecznie opuścić obiekt,
  • uwzględnione zostało bezpieczeństwo ekip ratunkowych.

System HBE FIRE to rozwiązanie techniczne budowy budynków lub jego

elementów spełniające europejskie normy budynków o podwyższonych

wymaganiach izolacyjności i szczelności ogniowej. Może mieć

zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagają tego przepisy budowlane oraz

gdzie konieczna jest podwyższona izolacyjności i szczelność ogniowa. Ściany wykonane w system HBE FIRE spełniają warunki przegrody ogniowej EI 60.

Na system HBE FIRE składają się takie produkty jak:

  • HBE fire wall – ściany jako przegrody ogniowe,
  • HBE fire ceiling – stropy jako przegrody ogniowe,
  • HBE fire roof– dachy jako przegrody ogniowe.

award1.jpg

Zrealizowaliśmy ponad 300 obiektów na terenie Polski. Obecnie zwiększyliśmy zasięg działania o nowe kraje UE.

award2.jpg

Nasi projektanci i inżynierowie opracowali ponad 450 projektów różnego rodzaju nieruchomości.

award3.jpg

Drewno, jako odnawialne źródło energii pochodzące ze zrównoważonego zarządzania lasami, tworzy fundament naszych realizacji.

Medale