Konstrukcja dachu

 

Konstrukcja dachu
 
Przedstawiamy cykl artykułów mających przybliżyć technikę budowy konstyrukcji dachu. Na wstępie przedstawię typy dachów i techniczne aspekty projektowania dachu. W kolejnych odcinkach o rozmierzaniu poszczególnych elementów konstrukcji przy użyciu trójkąta ciesielskiego (framing square) i inne aspekty budowy dachu.
 
Typy dachów
Dach płaski
Jest to dach całkowicie płaski z niedużym spadkiem. Ponieważ krokwie dachu są jednocześnie belkami stropowymi mają one zdecydowanie większy przekrój niż krokwie dachu spadzistego. Dach prosty w montażu. Izolacja cieplna dachu układana jest pomiędzy powierzchnią połaci dachu, a stropem i wymaga przestrzeni powietrznej pomiędzy izolacją, a poszyciem dach
Dach jednospadowy pulpitowy

Dach o jednej skośnej połaci. Jest budowany podobnie jak dach płaski lecz ze spadkiem. W odróżnieniu od dachu płaskiego posiada osobną konstrukcją dla stropu i dla dachu. Dach izolowany w płaszczyźnie stropu z wentylacją całej przestrzeni poddasza.
Dach dwuspadowy
Najpopularniejszy typ dachu. Dwie pełne, skośne połacie dachu tworzą ostrokątne szczyty w obrębie poddasza. Dach bardzo prosty w montażu. W zależności od kąta spadku połacie mogą tworzyć poddasze użytkowe lub nieużytkowe. W wypadku poddasza użytkowego należy zwentylować połacie dachu zachowując pustkę pomiędzy izolacją, a poszyciem dachu (rys. 1). Gdy poddasze jest nieużytkowe należy zwentylować całą przestrzeń poddasza (rys. 2).
 
 
 
 
Dach naczółkowy
Dach dwuspadowy o ściętych narożnikach, tworzących naczółki. Dach prosty w montażu. Jak dach dwuspadowy, w zależności od kąta nachylenia może tworzyć poddasze użytkowe lub nieużytkowe.
Dach czterospadowy
Konstrukcja dachu tworzy cztery połacie. Główne połacie dachu nawiązują do dachu nawiązują do dachu dwuspadowego jedynie szczyty dachu są ścięte tworząc dodatkowe połacie eliminując ściany szczytowe. Odnośnie izolacji cieplnej dachu – patrz uwagi jak dla dachu dwuspadowego.
Dach namiotowy
Dach, który swoim wyglądem bardziej przypomina piramidę niż namiot. Dach stosowany na budynkach o rzucie kwadratu, w związku z czym wszystkie cztery połacie dachu są równe. Prosty w konstrukcji. Sposób ocieplania uzależniony od sposobu rozwiązania poddasza.
Dach mansardowy
Dach nawiązujący do dachu dwuspadowego, w którym każda z połaci została załamana pod innym kątem spadku. Łączone na długości krokwie wymagają specjalnych połączeń w miejscu złamania połaci. Dach stosowany głównie na poddaszach użytkowych. Dolne połacie dachu izolować jak w przypadku poddasza użytkowego.

Dach wielopołaciowy (o połaciach krzyżujących się)
Dach utworzony poprzez skrzyżowanie się dwu lub więcej dachów o różnym rozwiązaniu.
 
Rodzaje konstrukcji dachowych
W lekkim budownictwie szkieletowym w zasadzie występują dwa rodzaje konstrukcji dachowych:
 • dachy jętkowe; stosowane w budynkach o dużym spadku dachu, z użytkowym poddaszem. Konstrukcję tworzy układ krokwi opartych o deskę kalenicową i oczep ściany zewnętrznej (rys. 3). Konstrukcja wykonywana jest głównie na placu budowy.
 
 
 • wiązary; stosowane na budynkach o małych spadkach dachu, bez poddasza użytkowego. Konstrukcją wiązarów tworzą: pas górny spełniający rolę krokwi, pas dolny będący jednocześnie belką stropową niższej kondygnacji oraz krzyżulce łączące oba pasy (rys. 4). Węzły konstrukcyjne wiązarów łączy się na płytki kolczaste, które według sztuki budowlanej winne być wciskane w deski przy pomocy specjalistycznych pras. Stąd wiązary w większości wykonywane są przez specjalistyczne firmy.
 
 
 
Podstawowe elementy konstrukcji dachu
KROKIEW
Podstawowym elementem konstrukcji dachu są krokwie (rys. 5), które dźwigają poszycie i pokrycie dachu. Przenoszą także obciążenia wiatrem i śniegiem. W zależności od usytuowania krokwi w konstrukcji dachu rozróżniamy:
 • krokiew zwykła – biegnie od deski kalenicowej do oczepu;
  wystając poza obrys budynku tworzy okap,
 • krokiew nadwieszona – krokiew skrajna (poza obrysem budynku)
 • krokiew koszowa – krokiew tworząca kosz,
 • krokiew narożna zw. krawężnicą – łączy kalenicę z narożnikiem budynku,
 • kulawka – skrócona krokiew łącząca oczep ściany z krawężnicą.
Wymiar krokwi uzależniony jest od rozpiętości budynku, kąta nachylenia połaci, osiowego rozstawu, obciążenia poszyciem i pokryciem, normowym obciążeniem dla wiatru i śniegu oraz rodzajem i gatunkiem użytego na konstrukcję drewna.

W niektórych przypadkach na wymiar (wysokość) krokwi ma wpływ grubość izolacji cieplnej. Przy osiowym rozstawie 60 cm najczęściej stosowanymi przekrojami krokwi są 38 x 140 i 38 x 185 cm.
 
 
 
 
Deska kalenicowa
Pozioma deska zamykająca konstrukcje dachową w kalenicy budynku na przecięciu się dwóch połaci.
Deska kalenicowa umożliwia połączenie krokwi i równomierne rozłożenie obciążeń.

Ponieważ na desce kalenicowej opierają się krokwie, przecięte pod kątem odpowiadającym spadkowi dachu, wymiar deski kalenicowej należy przyjmować o jeden rozmiar większy niż przyjęty dla krokwi. Dla przykładu: jeżeli dla krokwi przyjęto wymiar 38 x 185 mm, wówczas deska kalenicowa winna mieć wymiar 38 x 235 mm (rys. 7).
 
 
 
 
Plan konstrukcji dachowej
W zależności od typu dachu układ elementów może być mniej lub bardziej skomplikowany. Rys. 9 pokazuje rzut konstrukcji dachu dwuspadowego, na który składają się krokwie zwykłe i deska kalenicowa.

Nieco bardziej skomplikowana jest konstrukcja dachu płaskiego lub jednospadowego, w której pojawiają się tzw. drabinki utworzone przez krótkie krokwie, zwane wysuwnicami, montowane prostopadłe do krokwi zwykłych. Dzięki konstrukcji drabinki część szczytowa dachu utrzymuje okap nadwieszony poza obrys
budynku zakończony krokwią nadwieszoną (rys. 10).

Bardziej skomplikowanej konstrukcji wymaga dach czteropołaciowy (rys. 11). Nowym elementem w konstrukcji dachu są tu krokwie koszowe i kulawki.

Jednym z najbardziej skomplikowanych dachów jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego jest dach wielopołaciowy. W przedstawionym na rysunku rozwiązaniu kalenica przybudówki jest na jednakowej wysokości kalenicy budynku głównego (rys. 12).

W następnym numerze jak w lekkim budownictwie szkieletowym, i nie tylko, amerykańscy budowniczowie rozmierzają spadek i rozpiętość dachu.
 
 
 
 
 

 

 więcej na www.szkielet.pl
 powrót

Liczba wyświetleń: 86594
Firma Drewno klejone Referencje Kontakt Projekty Hale systemowe Sprzedaż Stropy drewniane Dom drewniany Kładki drewniane
Powered by Hydraportal | Design by Deepline
 • Botanical Slimming Soft Gel
 • Cell Phone Jammers
 • online: Buy best Cell Phone Jammer in our Exclusive Mobile Phone Jammer Shop, 24 hours for Shipping !
 • Reduce Weight Fruta Planta
 • Cheap Cell Phone Jammers for sale now, rush to buy! More Choices for
 • Botanical Slimming
 • Cell Phone Blocker , is the global online retailer with an affordable item for
 • Lida Diet Pills
 • every hobby and lifestyle. Home improvement , electronics,fashion and beautsupplies: available worldwide at unbeatable prices For convenient shopping and everyday savings, make a part of your life today!
 • Fruta Planta
 • Not only this, activates body cells and balances over body microcirculation eliminating the accumulated toxic elements at works by restraining the activity of lipase in the stomach and intestinal canal.