Wybór między klejonym a litym

 

Drewno KVH (Konstruktionsvollholz), szczególnie pochodzące z Niemiec, stanowi coraz silniejszą konkurencję dla polskiej tarcicy budowlanej. Producenci KVH skutecznie przekonują architektów do swojego produktu nie tylko niską ceną, ale i działaniami marketingowymi.

Małgorzata Wnorowska

Klienta do zakupu przekonuje nie tylko cena, ale i świadomość, że dany produkt jest mu niezbędny i że doskonale spełni jego oczekiwania. To podstawa działań marketingowych, które podejmują również producenci drzewni.
„W produkcji KVH usuwa się wady drewna budowlanego”, „nowoczesny materiał zgodny z najnowszymi normami jakościowymi”, „niezastąpiony materiał konstrukcyjny” – bombardowani tymi hasłami klienci w Polsce coraz częściej decydują się na zakup klejonych wzdłużnie za pomocą mikrowczepów belek KVH, zamiast tarcicy budowlanej, co w ostatnim czasie mocno odczuły polskie tartaki. Dla nadal nieprzekonanych są i argumenty ekologiczne: „szanujemy każdy kawałek drewna” i dotyczące bezpieczeństwa użytkowania: „w porównaniu z drewnem naturalnym litym, drewno klejone odznacza się większą odpornością ogniową, mniejszą wrażliwością na zmiany wilgotności oraz większą odpornością na korozję biologiczną”.
Czy rzeczywiście KVH stanowi lepszą alternatywę dla tarcicy budowlanej, czy też eksponując pewne zalety, specjaliści od promocji zapominają wspomnieć także o jego wadach?

Łączenie drewna
Drewno lite nie jest pozbawione wad, stąd w procesie optymalizacji wycina się je, a powstałe „zdrowe” deski łączy się na długość za pomocą złączy czołowych, ukośnych lub klinowych. Złącza czołowe mają efektywność ok. 10 proc. (przenoszą tylko ok. 10 proc. wytrzymałości deski) i nie powinny być stosowane w strefie rozciąganej elementu. Złącza ukośne o pochyleniu 1:8 lub 1:12 zapewniają już około 85 proc. efektywności, a ich wzajemna odległość w sąsiednich warstwach nie powinna być mniejsza niż 50 cm. Największą efektywność – na poziomie 80-96 proc. mają złącza klinowe, a ich wzajemna odległość w sąsiednich warstwach nie powinna być mniejsza niż 30 cm.
Firma Rettenmeier, pionier w produkcji KVH (a dziś także KVH-1plus) stosuje właśnie łączenia na wczepy klinowe, twierdząc, że: „W przypadku drewna sortowanego S10 zgodnie z DIN 4074 należycie wykonane łączenie wczepy klinowe charakteryzuje się przynajmniej taką samą wytrzymałością jak ewentualny dopuszczalny sęk. Tym samym łączenie na wczepy klinowe nie stanowi osłabienia konstrukcji również w przypadku drewna budowlanego o standardowych przekrojach i nie musi być uwzględniane przy obliczeniach statycznych”.

Produkcja KVH
Proces produkcji KVH rozpoczyna się od przetarcia drewna gatunków iglastych, przede wszystkim świerku i sosny, rzadziej daglezji (określa to norma PN-EN 1912). Już etap przetarcia ma istotny wpływ na końcową jakość wyrobu. Chodzi o uzyskanie odpowiedniego wymiaru deski i zniwelowanie tendencji do tworzenia spękań na jej powierzchni. Obecnie standardem jest jedno przetarcie powodujące przerwanie rdzenia. Po przetarciu tarcica trafia do suszarni komorowej, gdzie poprzez obróbkę termiczną osiąga wilgotność maks. 18 proc. Dzięki temu (w zależności od konstrukcji, na które jest przeznaczone KVH) nie wymaga już dodatkowej ochrony chemicznej. Wysuszona tarcica jest wizualnie lub maszynowo sortowana na z góry zdefiniowane klasy wytrzymałości. Usuwa się przy tym wszelkie niedoskonałości drewna, tj. duże sęki, pęknięcia, czy oflisy.
Belki KVH mogą mieć różne przekroje, najczęściej spotyka się takie o minimalnym przekroju 4x10 cm aż po maksymalnie 14x24 cm. Na końcach krawędziaków o różnej długości (powstałej po wycięciu wad) frezowane są wzajemnie zazębiające się złącza klinowe, które zostają ściśnięte i sklejone. Technologia ta spełniać musi europejskie normy EN 385, EN 302, EN 301 oraz EN 408.

Klejenie
Łączenie elementów odbywa się za pomocą kleju zgodnego z niemiecką normą DIN 1052-1, wytrzymującego duże obciążenia. Co ważne, klej nakłada się na oba zafrezowane elementy, które są następnie ściskane w prasie.
Do wykonywania drewna klejonego należy stosować kleje na bazie żywic syntetycznych, np. kleje rezorcynowe lub fenolowo-rezorcynowe. Kleje te są całkowicie wodoodporne, chemoutwardzalne, wiążą w temperaturze 18º C. Spoiny mają dużą wytrzymałość i są odporne na czynniki atmosferyczne. Kleje do konstrukcji klejonych powinny spełniać wymagania PN-EN 301:1994, natomiast drewno klejone warstwowo – wymagania PN-EN 386/2001.
Po wyschnięciu kleju na strugarkach czterostronnych następuje obróbka wymiarowa i powierzchniowa belki, krawędzie są fazowane.
Drewno KVH ma atrakcyjną cenę, wszak jest produkowane z gorszej jakości drewna. Ale z drugiej strony wymaga większego wkładu pracy w postaci obróbki, procesu klejenia (gdzie cena żywic jest coraz wyższa). I nie jest wolne od wad, szczególnie gdy jego produkcją zajmują się firmy o różnej renomie. Nic więc dziwnego, że niemiecka firma Rettenmeier, by odciąć się od całej rzeszy producentów KVH o wątpliwej jakości, stworzyła nową nazwę dla swoich wyrobów KVH-1plus. To jednak wciąż ta sama technologia, tylko z większym udziałem specjalistów od marketingu.

 

 

Sonda | Czy KVH jest lepsze od drewna budowlanego?
(strzałka w górę) Christian Wieser, prezes zarządu TLH Polska:
Na pewno KVH jest ciekawą alternatywą dla drewna litego. Nie ma w nim pęknięć, jest stabilniejsze wymiarowo, nie skręca się, tak więc technicznie ma dużo zalet. Na Zachodzie belki KVH już właściwie zastąpiły tradycyjne drewno budowlane, w Polsce też tak niedługo będzie, bo taka jest tendencja. Wspomniane zmiany w kierunku preferencji drewna klejonego nastąpiły już w Polsce np. w produkcji okien, gdzie kantówki klejone praktycznie wyparły drewno lite.

  Andrzej Waligóra, Tartak Tyble:
Jestem producentem drewna budowlanego i nie odczułem dotychczas sytuacji, w której KVH byłoby dla moich klientów lepszą alternatywą. Myślę, że obecna zła sytuacja na rynku odbiera klientów zarówno jednym, jak i drugim, stąd zastanawiamy się, czy to przypadkiem nie jest wina naszej „klejonej” konkurencji. Ja bym jednak doszukiwał się przyczyn słabszej sprzedaży tarcicy budowlanej wyłącznie w zmniejszonym wolumenie zamówień i słabnącym rynku budowlanym.

 Zbigniew Ludwiniak, technolog drewna MGJ:
Mówi się, że KVH to towar pełnowartościowy, który nie ustępuje tarcicy. Ale trzeba pamiętać, że produkuje się go nie z najlepszej tarcicy, bo tę sprzedaje się producentom stolarki otworowej i meblowej, ale z tarcicy wadliwej, która byłaby dawniej uznana za odpad, z której wycina się to, co jeszcze można zużyć i klei w belki KVH. Poza tym sama technologia łączenia na mikrowczepy stosowana przy KVH różni się w poszczególnych zakładach i znacznie odbiega od siebie jakością.


  Złącza klinowe
Złącze na wczepy klinowe to połączenie dwóch elementów drewna litego, np. desek, bali, belek, lameli, których końce wchodzą w siebie w postaci wczepów o jednakowym podziale i tym samym profilu. Kształty wczepów i samo wykonanie połączenia na wczepy klinowe jest ujęte w DIN 68140. Wyróżnia się trzy typy wczepów klinowych:
- makrowczepy - do 60 mm (makrowczepy),
- miniwczepy - do 10 mm (miniwczepy),
- mikrowczepy - mniejsze od 4 mm.
Połączenia klinowe stosuje się przy produkcji wiązarów z drewna klejonego warstwowo, kantówkach okiennych, czy płytach stolarskich.

 

 
Kontrola jakości KVH
We współczesnych liniach technologicznych do wytwarzania klejonego drewna konstrukcyjnego KVH z użyciem klejów typu PUR stosowane są urządzenia do nieniszczącego sprawdzania wytrzymałości sklejonych elementów. Każdy produkt KVH poddawany jest krótkotrwałemu zdefiniowanemu obciążeniu rozciągającemu, dobieranemu zależnie od przekroju (w zakresie od 5-12 MPa), co umożliwia identyfikację słabych miejsc w testowanym elemencie, obniżających jego nośność, a także obecność wadliwie wykonanych złączy. Urządzenie testujące pozwala na wyeliminowanie zarówno wad drewna, jak i na ocenę cech technicznych uzyskiwanych spoin, stanowiąc niezawodny instrument w zakresie zapewniania jakości produkcji. Wykonane elementy, które nie wytrzymały danego obciążenia, są eliminowane z dalszego procesu przetwórczego, przed finalną obróbką profilującą. Przez dodatkowe pomiary odkształceń można wyznaczyć dla ocenianego elementu średnią wartość modułu sprężystości przy rozciąganiu.
W koordynowanym w ramach struktur UE projekcie przebadano tą metodą około 800 tys. m3 elementów z drewna KVH, stosując w diagnostyce naprężenia w zakresie wartości 5-8 MPa, uzależnione od przekroju i zastosowań testowanych elementów. W efekcie tych badań zniszczeniu uległo około 1800 sklejonych elementów. Przy czym w 12,6 proc. przypadków przyczyną były nieodpowiednio wykonane złącza klejowe, a w 87,2 proc. sprawiły to różne wady drewna, szczególnie związane z krzywoliniowym przebiegiem włókien, występowaniem drewna reakcyjnego oraz pęknięciami o charakterze zgnieceń.

Źródło: T. Krystofiak, S. Proszyk, B. Lis, Kleje do produkcji wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych z drewna dla budownictwa, „Drewno” (179) Poznań 2008.

 powrót

Liczba wyświetleń: 14479
Firma Drewno klejone Referencje Kontakt Projekty Hale systemowe Sprzedaż Stropy drewniane Dom drewniany Kładki drewniane
Powered by Hydraportal | Design by Deepline
 • Botanical Slimming Soft Gel
 • Cell Phone Jammers
 • online: Buy best Cell Phone Jammer in our Exclusive Mobile Phone Jammer Shop, 24 hours for Shipping !
 • Reduce Weight Fruta Planta
 • Cheap Cell Phone Jammers for sale now, rush to buy! More Choices for
 • Botanical Slimming
 • Cell Phone Blocker , is the global online retailer with an affordable item for
 • Lida Diet Pills
 • every hobby and lifestyle. Home improvement , electronics,fashion and beautsupplies: available worldwide at unbeatable prices For convenient shopping and everyday savings, make a part of your life today!
 • Fruta Planta
 • Not only this, activates body cells and balances over body microcirculation eliminating the accumulated toxic elements at works by restraining the activity of lipase in the stomach and intestinal canal.