• slide
  • slide
  • slide

Zainteresowany naszą ofertą?

Wypełnij formularz zapytaniowy

System EBS

Prowadzenie tras komunikacyjnych w tunelach metra przebiegających pod gęsto zaludnionymi rejonami miasta wymaga istotnego ograniczenia wibracji, wywołanych przejeżdżającymi pociągami, oddziałującymi na budynki oraz ludzi przebywających w tych budynkach. Zjawiskiem charakterystycznym dla ruchu pojazdów szynowych w tunelu jest zwielokrotnienie hałasu, który znacząco obniża komfort podróży. Te negatywne zjawiska można dziś znacznie zredukować dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań w bezpodsypkowych nawierzchniach szynowych.

Doświadczenia z budowy
Z budową nawierzchni torowej w konstrukcji EBS zetknąłem się przy okazji remontu tunelu średnicowego w Warszawie, jako pracownik jednej z firm tworzących konsorcjum. Rozpoczynając budowę nawierzchni torowej w konstrukcji EBS na odcinku bielańskim warszawskiego metra, posiadając doświadczenie z wcześniejszej realizacji, wyeliminowano błędy wcześniej popełnione i stworzono w tunelu warunki pracy zbliżone do laboratoryjnych. W celu zmechanizowania prac wykonano dwa wózki transportowe umożliwaijące przewożenie „gotowych” odcinków torów do miejsca wbudowania.

Opis realizacji
Długość dwutorowego odcinka nawierzchni budowanej w konstrukcji EBS wynosi 1553 m. Czas realizacji to około 2,5 m-ca, co dało średnią wydajność około 25 mb/dobę na gotowo na każdym z torów.

Etapy realizacji:
1) Bankiety przyścienne i środkowy, których zadaniem było zapewnienie komunikacji pracownikom oraz umożliwiły montaż torowiska dla wózka transportującego zmontowane 30-metrowe odcinki torów, 2) Montaż maty wibroizolacyjnej polegający na przyklejeniu do płyty dennej tunelu oraz elementów pionowych bankietów właściwej grubości maty wibroizolacyjnej SEDRAPUR, 3) Montaż zbrojenia płyty torowej, 4) Montaż 30-metrowego scalonego bramkami regulacyjnymi odcinka toru na zazbrojonej płycie torowej, 5) Ustawienie i wyregulowanie toru zgodnie z projektami technicznymi, 6) Montaż koryt odwadniających torowisko w jego osi, 7) Betonowanie płyty torowej, 8) Spawanie termitowe szyn. Budowa została zorganizowana w taki sposób, że wszystkie etapy przebiegały jednocześnie, potokowo, a stanowiska pracy były rozłożone w tunelu tak, że odległość betonowanych płyt torowych od stanowiska scalania torów wynosiła około 400 m, a od wykonywanych bankietów 750-800 m. Każdy z etapów realizowała stała załoga. Łączne zatrudnienie to około 120 pracowników fizycznych oraz 8 pracowników nadzoru. Kluczem do płynnej, rytmicznej, a przede wszystkim terminowej realizacji okazało się zaprojektowanie i wykonanie wózków umożliwiających transportowanie gotowych 30-metrowych odcinków torów (tj. szyn z przypiętymi blokami EBS i spiętymi bramkami regulacyjnymi zapewniającymi właściwy rozstaw szyn). Wózki o konstrukcji stalowej, ramowej – długości 22 mb, ciężarze około 12 t o rozstawie trzech osi około 3,30 m, na 24 kółkach o nośności 3 t każde. Do podniesienia odcinka toru zastosowano 4 lewary kolejowe o nośności 5 t każdy. Podnoszenie toru odbywało się za pośrednictwem cięgien Ø20 mm. Lewary i punkty podparcia usytuowano w takim położeniu, aby po podniesieniu toru zarówno wsporniki jak i przęsło miało podobne ugięcie. Ilość podparć miała zapobiec trwałemu odkształceniu szyn. W praktyce wystarczyły 4 punkty podparcia, a ugięcie to wyniosło około 11 cm. Zastosowane wózki transportowe w 100% zdały egzamin podczas budowy. W ciągu 2,5 m-ca wystąpiły tylko dwie awarie kółek jezdnych (pęknięcie okładziny z tworzywa sztucznego). Taka możliwość została przewidziana na etapie projektowania (stąd po 4 kółka na każdej osi), wymiana uszkodzonego kółka trwała około 10 minut. Po zakończeniu budowy torów, wózki transportowe zostały zdemontowane i wyniesione z tunelu otworami montażowymi. Otwory montażowe to otwory do wydobywania urobku w stropowej metodzie realizacji tunelu metra. Były one rozstawione co około 70 m wzdłuż tunelu, jednak dla potrzeb budowy nawierzchni torowej pozostawiono co 4 otwór.Otworami tymi, o wymiarach 5x7 m, zapewniono dostawy materiałów tj. szyn, bloków EBS, mat wibroizolacyjnych, zbrojenia itp., a także zamontowano w nich schodnie umożliwiające zejście załogi na dno tunelu. W otworach wydobywczych w stropach betonowanych wcześniej pozostawiono tuleje Ø300 mm, by umożliwić podanie betonu do tunelu pompą

Efekt współpracy
Etapy realizacji jak i poszczególne czynności zostały szczegółowo omówione i były wielokrotnie konsultowane na etapie projektowania z Biurem Projektów oraz Instytutem Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej. Prace, prowadzone pod kierownictwem prof. Krzysztofa Stypuły, zostały wykonane w sposób modelowy, a otrzymane wyniki pomiarów wpływu drgań na otoczenie w pełni potwierdziły wcześniej wykonane badania symulacyjne.

mgr inż. Wojciech Burzyński
Źródło: miesięcznik Builder

award1.jpg

Zrealizowaliśmy ponad 300 obiektów na terenie Polski. Obecnie zwiększyliśmy zasięg działania o nowe kraje UE.

award2.jpg

Nasi projektanci i inżynierowie opracowali ponad 450 projektów różnego rodzaju nieruchomości.

award3.jpg

Drewno, jako odnawialne źródło energii pochodzące ze zrównoważonego zarządzania lasami, tworzy fundament naszych realizacji.

Medale pasek.jpg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę