• slide
  • slide
  • slide

Zainteresowany naszą ofertą?

Wypełnij formularz zapytaniowy

Blog eksperta

Dachy wykonane z profili trapezowych często tworzą duże powierzchnie, w wyniku czego do oświetlenia, wentylacji, zasilania zadaszonych pomieszczeń i odprowadzania z nich…
Bezpodsypkowa nawierzchnia kolejowa z szynowymi podporami blokowymi w otulinie zapewnia sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych…
Wybuch pieca elektrycznego spowodował lokalne uszkodzenie dachu hali przemysłowej. W wyniku eksplozji zostały zniszczone żebra płyt strunobetonowych, które są ich…
W Polsce jest ponad 200 producentów kotłów, których jednostkowe zdolności produkcyjne kształtują się na poziomie od 600 sztuk do 20 tys. sztuk rocznie.
Dzięki dokonywanym dziś odkryciom z zakresu chemii oraz inżynierii materiałowej czy nanotechnologii, w przyszłości konstruktorzy będą mogli tworzyć z betonu projekty,…
Balkony i tarasy dachowe znajdują się zawsze na zewnątrz budynku, w związku z czym przez cały czas narażone są na działanie różnych i naprzemiennie występujących zjawisk…
Wady i zalety domów szkieletowych
Poczynając do stycznia 1973, Ośrodek Badawczy Narodowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów (NAHB) prowadzi badania w zakresie oszczędnościowego systemu budownictwa…
Należy do systemów alternatywnych wobec najczęściej stosowanych ogrzewań z grzejnikami konwekcyjnymi.
Unia Europejska stawia na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii - elementem pakietu energetyczno-klimatycznego jest osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł…

award1.jpg

Zrealizowaliśmy ponad 300 obiektów na terenie Polski. Obecnie zwiększyliśmy zasięg działania o nowe kraje UE.

award2.jpg

Nasi projektanci i inżynierowie opracowali ponad 450 projektów różnego rodzaju nieruchomości.

award3.jpg

Drewno, jako odnawialne źródło energii pochodzące ze zrównoważonego zarządzania lasami, tworzy fundament naszych realizacji.

Medale

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę