• slide
 • slide
 • slide

Zainteresowany naszą ofertą?

Wypełnij formularz zapytaniowy

Asystent projektanta

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • wykonywanie dokumentacji projektowych konstrukcji budowlanych,
 • opracowywanie dokumentacji powykonawczych,
 • ofertowanie.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego lub ostatni rok studiów inżynierskich – budownictwo – KBI,
 • dobrej znajomości oprogramowania wspomagającego projektowanie AutoCad, Office, RM-WIN lub Robot itp.,
 • dokładności, sumienności, umiejętności pracy w zespole, samodzielności w podejmowaniu decyzji oraz umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach stresowych,
 • prawa jazdy.

Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Oferujemy:

 • pracę w młodym zespole,
 • stabilne zatrudnienie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę przy ciekawych projektach w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Praca jest w siedzibie firmy - Stobno k. Szczecina.

Osoby, które są zainteresowane w/w stanowiskiem pracy prosimy o przesłanie aktualnego CV z dopiskiem "Asystent Projektanta" lub osobiste dostarczenie do siedziby firmy. Zastrzegamy, że będziemy się kontaktować tylko z wybranymi osobami.

W CV prosimy zawrzeć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w ramach aplikacji na dane stanowisko oraz w ramach procesu rekrutacji, jak i przyszłych rekrutacji, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji, przyszłych rekrutacji u Administratora bądź podmiotów powiązanych, nawiązania współpracy, dochodzenia i obrony roszczeń, zgodnie z ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jako Administrator (pełna treść „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych” dostępna pod linkiem https://konsbud.com/polityka-prywatnosci) przetwarzamy Państwa dane osobowe jako osób ubiegających się o zatrudnienie, w tym przetwarzamy wszelkie dane przekazane nam w ramach aplikacji na dane stanowisko oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w pozostałym zakresie - Państwa zgoda. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rozpatrzenie Państwa kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, dla potrzeb przyszłych rekrutacji oraz kierowanie bądź obrona przed roszczeniami. Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, bądź cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, jak i do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest co do zasady dobrowolne, jednak także niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i Państwa w niej udziału, jak i dla nawiązania ewentualnej współpracy. Dane przetwarzane przez Administratora w związku z rekrutacją mogą być przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorom oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rekrutacji, bądź wspierających nas w tym procesie.

award1.jpg

Zrealizowaliśmy ponad 300 obiektów na terenie Polski. Obecnie zwiększyliśmy zasięg działania o nowe kraje UE.

award2.jpg

Nasi projektanci i inżynierowie opracowali ponad 450 projektów różnego rodzaju nieruchomości.

award3.jpg

Drewno, jako odnawialne źródło energii pochodzące ze zrównoważonego zarządzania lasami, tworzy fundament naszych realizacji.

Medale

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę