• slide
 • slide
 • slide

Zainteresowany naszą ofertą?

Wypełnij formularz zapytaniowy

Programista CNC

Firma Konsbud Drewno Klejone specjalizująca się w wykonawstwie konstrukcji drewnianych (głównie drewno klejone) mająca siedzibę w Stobnie poszukuje:

Programista CNC

Miejsce pracy: Szczecin/Stobno

Zatrudniona osoba odpowiedzialna będzie za:

 • programowanie i obsługę maszyny CNC do drewna sterowanej numerycznie: 5-osiowe centrum
 • uczestnictwo w procesie wprowadzania nowych projektów do produkcji we współpracy z zespołem
 • zmiany w programach maszyny CNC
 • koordynowanie pracy maszyny CNC w celu poprawy efektywności i wydajności produkcji
 • inicjowanie zmian mających na celu usprawnienie procesów technologicznych
 • czynny udział w działaniach związanych z technologicznym utrzymaniem ruchu maszyny CNC
 • techniczne oraz technologiczne wsparcie projektowe produkcji w ramach pracy maszyny CNC

Od kandydatów oczekujemy:

 • doświadczenia w programowaniu i obsłudze w/w maszyn, lub innych CNC do drewna
 • umiejętności samodzielnego doboru narzędzi
 • umiejętności czytania rysunku technicznego
 • znajomości środowiska CAM/CAD
 • umiejętności pisania programów
 • umiejętności kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów procesowych
 • dobrze rozwiniętej wyobraźni przestrzennej
 • dobrej organizacja pracy
 • dokładności i samodzielności
 • umiejętności pracy w zespole

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • pracę przy ciekawych projektach w dynamicznie rozwijającej się firmie

Osoby, które są zainteresowane w/w stanowiskiem pracy prosimy o przesłanie aktualnego CV z dopiskiem "programista CNC" na adres rekrutacja@konsbud.com, poprzez formularz lub osobiście w siedzibie firmy. Zastrzegamy, ze będziemy się kontaktować tylko z wybranymi osobami.

W CV prosimy zawrzeć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych w ramach aplikacji na dane stanowisko oraz w ramach procesu rekrutacji, jak i przyszłych rekrutacji, w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji procesu rekrutacji, przyszłych rekrutacji u Administratora bądź podmiotów powiązanych, nawiązania współpracy, dochodzenia i obrony roszczeń, zgodnie z ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jako Administrator (pełna treść „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych” dostępna pod linkiem https://konsbud.com/polityka-prywatnosci) przetwarzamy Państwa dane osobowe jako osób ubiegających się o zatrudnienie, w tym przetwarzamy wszelkie dane przekazane nam w ramach aplikacji na dane stanowisko oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania tych danych są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w pozostałym zakresie - Państwa zgoda. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest rozpatrzenie Państwa kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, dla potrzeb przyszłych rekrutacji oraz kierowanie bądź obrona przed roszczeniami. Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, bądź cofnięcia zgody wyrażonej w tym celu, jak i do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest co do zasady dobrowolne, jednak także niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i Państwa w niej udziału, jak i dla nawiązania ewentualnej współpracy. Dane przetwarzane przez Administratora w związku z rekrutacją mogą być przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorom oraz podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi rekrutacji, bądź wspierających nas w tym procesie.

award1.jpg

Zrealizowaliśmy ponad 300 obiektów na terenie Polski. Obecnie zwiększyliśmy zasięg działania o nowe kraje UE.

award2.jpg

Nasi projektanci i inżynierowie opracowali ponad 450 projektów różnego rodzaju nieruchomości.

award3.jpg

Drewno, jako odnawialne źródło energii pochodzące ze zrównoważonego zarządzania lasami, tworzy fundament naszych realizacji.

Medale pasek.jpg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę