• slide
  • slide
  • slide

Zainteresowany naszą ofertą?

Wypełnij formularz zapytaniowy

Konstrukcje z drewna klejonego warstwowo w budynkach o agresywnym środowisku

Drewno jest materiałem budowlanym stosowanym przez człowieka od tysiącleci. Pomimo znacznych doświadczeń w zakresie obróbki, wznoszenia i użytkowania konstrukcji z drewna cały czas wśród inwestorów panuje obawa odnośnie trwałości oraz odporności na czynniki atmosferyczne, biologiczne a także chemiczne.

Wynika to z błędnego przeświadczenia o niższej trwałości budowli z drewna w porównaniu do budowli ze stali lub betonu. Niewątpliwą zaletą drewna jest łatwość obróbki, która paradoksalnie przyczynia się do ugruntowania powyższego przekonania. Wiele tartaków handluje drewnem o niskiej jakości, nie w pełni wysezonowanym a więc o nieodpowiedniej wilgotności, z prowizoryczną impregnacją w postaci charakterystycznego zielonego nalotu. Jednakże wśród wielu przedsiębiorstw z branży konstrukcji drewnianych kilka z nich odznacza się wysokim uprzemysłowieniem produkcji, wytwarzając produkty o nieporównywalnie większej jakości i trwałości m.in. drewno klejone warstwowo - BSH.

Drewno klejone warstwowo BSH powstaje poprzez sklejenie wielu warstw desek, zwanych lamelami, z drewna wysokiej jakości w taki sposób, że włókna we wszystkich warstwach pozostają równoległe do siebie. Proces produkcji rozpoczyna suszenie i sezonowanie tarcicy. W początkowej fazie drewno powinno suszyć się w warunkach naturalnych na otwartym powietrzu a następnie w komorach suszarniczych o kontrolowanej temperaturze oraz wilgotności. Wysuszone lamele są strugane, a następnie sortowane metodą wizualną lub maszynową. Odkryte podczas sortowania fragmenty lameli o zmniejszonej wytrzymałości lub z nieestetycznymi odchyleniami, takimi jak duże sęki, pęcherze żywiczne czy fragmenty kory, są usuwane w zależności od wymogów wytrzymałościowych i estetycznych. Na końcach lameli o różnej długości, frezowane są wzajemnie zazębiające się złącza klinowe, które zostają ściśnięte i sklejone. Następnie lamele są przycinane na wymaganą długość, nanoszony jest klej na szersze powierzchnie lameli, które są układane warstwami i sprasowywane. Po wyschnięciu kleju belki są strugane, a krawędzie fazowane. Finalny produkt pozbawiony jest wad charakteryzujących drewno lite i posiadający znacznie lepsze właściwości.

Drewno jest materiałem naturalnym i w sprzyjających warunkach narażone jest na szkodliwe działanie owadów i grzybów. Aby właściwości mechaniczne drewna nie uległy zmianie zabezpiecza się je poprzez proces impregnacji. Impregnat powinien być nieszkodliwy dla ludzi, odporny na wymywanie, łatwy w użyciu i trwały w działaniu. Ponadto nie może działać korodująco na metale oraz zwiększać stopnia palności. W praktyce rozróżnia się dwie podstawowe metody impregnacji: powierzchniową i głęboką. Dla drewna użytkowanego pod dachem narażonego na okresowe zawilgocenie najczęściej stosowana jest metoda impregnacji powierzchniowej, czyli kilkukrotne smarowanie lub natrysk zabezpieczanej powierzchni. Przy poprawnym wykonawstwie i uniknięciu błędów na etapie projektowania jednokrotna impregnacja powierzchniowa będzie stanowiła zabezpieczenie konstrukcji drewnianej na cały okres jej użytkowania.

W przeciwieństwie do podatności drewna na korozję biologiczną stoi jego wysoka odporność na korozję chemiczną. Konstrukcję z drewna klejonego warstwowo są stosowane z powodzeniem w obiektach takich jak: baseny, magazyny soli, magazyny nawozów sztucznych, obiekty rolnicze, które odznaczają się agresywnym środowiskiem wewnętrznym. Wynika to z wysokiej odporności drewna na działanie gazów oraz soli które dodatkowo je konserwują. W środowisku kwaśnym drewno ulega rozkładowi przy kwasowości poniżej 2pH. Dla porównania stal i beton ulegają rozkładowi już w środowisku poniżej 5pH.

Poprawne wykorzystanie technologii drewna klejonego przy wznoszeniu budowli narażonych na działanie czynników chemicznych pokazano na przykładzie realizacji zadaszenia basenu w Oslo. Konstrukcję dachu stanowią wiązary złożone z dźwigarów prostych ze ściągiem drewnianym oraz zastrzałów. Elementy drewniane zostały połączone ze sobą za pomocą blach stalowych umieszonych w wydłutowanych szczelinach oraz sworzni stalowych. Zaprojektowano sworznie o mniejszej długości niż szerokość belek drewnianych. W ten sposób umożliwiono ich obustronne zabezpieczenie flekami. Narażona na działanie środowiska stal została całkowicie odizolowana poprzez drewno. Samo drewno zostało zabezpieczone przeciw korozji biologicznej oraz przeciwogniowo impregnatem solnym. Mając na uwadze małe gabaryty dachu prefabrykacja wiązarów odbyła się na terenie zakładu produkcyjnego wyposażonego w 5-osiowe centrum obróbcze CNC. Dzięki temu czas montażu skrócono do minimum.

prefabrykowane-wiazary-dachowe.jpg
prefabrykowane-wiazary-dachowe-2.jpg

Zadaszenie magazynu soli w Pruszkowie, w ciągu autostrady A2 wykonano w technologii drewna klejonego warstwowo. Zaprojektowano dźwigary typu „bumerang” o zmiennej wysokości przekroju na długości elementu. Geometria przekroju pozwala na maksymalne wykorzystanie drewna poprzez dopasowanie ilości materiału w danym punkcie konstrukcji do przebiegu momentów zginających. Całość konstrukcji wypełniona jest płatwiami z drewna klejonego warstwowo. Płatwie zamocowano do dźwigara i do konstrukcji żelbetowej za pomocą systemowych wsporników belek, gwoździowanych lub kotwionych. Dodatkowo nośność połączenia została zwiększona poprzez krzyżowy układ wkrętów, który dzięki warstwie ochronnej drewna nie jest narażony na szkodliwe czynniki. Stalowe okucia podporowe zostały obmurowane i zabezpieczone warstwą wełny mineralnej.

prefabrykowane-wiazary-dachowe-3.jpg

Drewno klejone warstwowo jest materiałem trwałym, naturalnie odpornym na działanie środowiska chemicznego a także biologicznego przy prawidłowej eksploatacji, szczelnej warstwie pokrycia dachu oraz zastosowaniu odpowiedniej impregnacji. Drewno w przeciwieństwie do stali nie wymaga specjalistycznego zabezpieczenia przed działaniem soli, ani odnawiania powierzchni. Przekłada się to na niższe koszty użytkowania obiektu. Drewno BSH jest zdecydowanie najlepszym materiałem budowlanym w chemicznie agresywnym otoczeniu.

mgr inż. Paweł Kasprzak
Konstruktor

award1.jpg

Zrealizowaliśmy ponad 300 obiektów na terenie Polski. Obecnie zwiększyliśmy zasięg działania o nowe kraje UE.

award2.jpg

Nasi projektanci i inżynierowie opracowali ponad 450 projektów różnego rodzaju nieruchomości.

award3.jpg

Drewno, jako odnawialne źródło energii pochodzące ze zrównoważonego zarządzania lasami, tworzy fundament naszych realizacji.

Medale

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę