• slide
  • slide
  • slide

Zainteresowany naszą ofertą?

Wypełnij formularz zapytaniowy

System przegród ogniowych z drewna klejonego

Zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnoty Europejskiej dotyczącą wyrobów budowlanych 89/106/EWG obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku pożaru:

  • powstanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach było ograniczone,
  • rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty było ograniczone,
  • użytkownicy mogli bezpiecznie opuścić obiekt,
  • uwzględnione zostało bezpieczeństwo ekip ratunkowych.

System HBE FIRE to rozwiązanie techniczne budowy budynków lub jego

elementów spełniające europejskie normy budynków o podwyższonych

wymaganiach izolacyjności i szczelności ogniowej. Może mieć

zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagają tego przepisy budowlane oraz

gdzie konieczna jest podwyższona izolacyjności i szczelność ogniowa. Ściany wykonane w system HBE FIRE spełniają warunki przegrody ogniowej EI 60.

Na system HBE FIRE składają się takie produkty jak:

  • HBE fire wall – ściany jako przegrody ogniowe,
  • HBE fire ceiling – stropy jako przegrody ogniowe,
  • HBE fire roof– dachy jako przegrody ogniowe.

award1.jpg

Zrealizowaliśmy ponad 300 obiektów na terenie Polski. Obecnie zwiększyliśmy zasięg działania o nowe kraje UE.

award2.jpg

Nasi projektanci i inżynierowie opracowali ponad 450 projektów różnego rodzaju nieruchomości.

award3.jpg

Drewno, jako odnawialne źródło energii pochodzące ze zrównoważonego zarządzania lasami, tworzy fundament naszych realizacji.

Medale pasek.jpg

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w Polityce prywatności

Wyrażam zgodę